Behovet av ändringar i svensk lagstiftning med anledning av antagandet av nya RoHS-direktivet

Remissen inkom från Miljödepartementet den 3 juli 2012.

Detta ärende

Status


Från

Miljödepartementet


Svar senast

27 september 2012


Mer information

Läs remissen här