Ändringar i KIFS 2008:2

Remissen inkom från Kemikalieinspektionen

Läs remissen här.

Läs konsekvensanalysen här.

Läs IT&Telekomföretagens svar

Detta ärende

Status


Svar senast

31 maj 2014