Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till IT&Telekomföretagen och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 103 träffar.

AI+3

Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

30 september 2020

Bredband+1

Remiss av Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige (N2020/01752/JL)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

28 september 2020

Integritet+3

Remiss SOU 2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.

14 augusti 2020

IT-relaterad brottslighet+2

Remiss Promemorian Kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen

Remiss Promemorian Kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen. IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen. Remissen finns inte tillgänglig elektroniskt.

25 juni 2020

Digitala tjänster+1

Remiss Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster (Fi2020/01855/S2)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

5 juni 2020

Betal- och kassasystem+1

Skatteverkets förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

2 juni 2020

Cybersäkerhet+6

Remiss av SOU 2020:11 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direkt­investeringar

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen och nu lämnat synpunkter.

11 maj 2020

Digitala tjänster+1

Remissvar Promemorian med bestämmelser som kompletterar Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (Ds 2019:33)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

20 februari 2020

Digitala tjänster+2

Remissvar Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

14 januari 2020

Remiss avseende promemorian Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen.

2 december 2019

Visa fler