Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till IT&Telekomföretagen och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 109 träffar.

Data+5

Remiss av huvudbetänkandet Innovation genom information (SOU 2020:55)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

17 december 2020

Remiss

Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (SOU 2020:04264)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av svaret.

15 december 2020

Konkurrens+1

Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

4 december 2020

Offentlighet och sekretess+1

Remiss av SOU 2020:45 – Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av svaret.

3 december 2020

Arbetsgivarfrågor+1

En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

26 oktober 2020

Datalagring+3

Remiss av promemoria Registrering av kontantkort m.m. (Ds 2020:12)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

19 oktober 2020

AI+3

Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

30 september 2020

Bredband+1

Remiss av Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige (N2020/01752/JL)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

28 september 2020

Integritet+3

Remiss SOU 2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.

14 augusti 2020

IT-relaterad brottslighet+2

Remiss Promemorian Kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen

Remiss Promemorian Kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen. IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen. Remissen finns inte tillgänglig elektroniskt.

25 juni 2020

Visa fler