Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till IT&Telekomföretagen och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 113 träffar.

Remiss

Remiss av prome­morian Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post (2020:03269)

I denna promemoria föreslås att valfrihetssystem enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering ska ersättas av auktorisationssystem för sådana tjänster och att regleringen ska utvidgas till att omfatta digital post.

17 mars 2021

Remiss

Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om batterier (2020/01583)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

17 mars 2021

Remiss

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet (2020:03164)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

8 mars 2021

Remiss

Remiss till förslag om föreskrifter om kassaregister – standardexport av data från journalminne m.m. (2014:9)

Bakgrunden till remissen är att det finns behov av att Skatteverket på ett standardiserat sätt kan ta del av uppgifter som har registrerats i ett kassaregister.

14 februari 2021

Data+5

Remiss av huvudbetänkandet Innovation genom information (SOU 2020:55)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

17 december 2020

Remiss

Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (SOU 2020:04264)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av svaret.

15 december 2020

Konkurrens+1

Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

4 december 2020

Offentlighet och sekretess+1

Remiss av SOU 2020:45 – Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av svaret.

3 december 2020

Arbetsgivarfrågor+1

En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

26 oktober 2020

Datalagring+3

Remiss av promemoria Registrering av kontantkort m.m. (Ds 2020:12)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

19 oktober 2020

Visa fler