Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till IT&Telekomföretagen och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 97 träffar.

Cybersäkerhet+6

Remiss av SOU 2020:11 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direkt­investeringar

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen och nu lämnat synpunkter.

11 maj 2020

Digitala tjänster+1

Remissvar Promemorian med bestämmelser som kompletterar Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (Ds 2019:33)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

20 februari 2020

Digitala tjänster+2

Remissvar Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

14 januari 2020

Remiss avseende promemorian Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen.

2 december 2019

Svar på Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att inkomma med svar.

30 juni 2019

5G

Remissvar kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst

IT&Telekomföretagen har lämnat svar på remissen.

30 juni 2019

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Vi har besvarat remissen.

28 juni 2019

Nya befogenheter på konsumentsskyddsområdet

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen, ni kan läsa den här Remisssvar.

14 juni 2019

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen.

1 april 2019

Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen, ni kan läsa den här.

5 mars 2019

Visa fler