IT&Telekom­företagens frågor och svar om 5G och hälsa

I samband med utbyggnad av ny teknik kan frågor om hälsoaspekter ibland uppstå. Inför utbyggnaden av 5G har IT&Telekom­företagen tagit fram svar på några av de vanligaste frågorna om 5G och hälsa.