Rådet för Välfärdsteknologi

Rådet riktar sig till företag som är intresserade av frågor som rör IT-tjänster för vård och omsorg och andra välfärdslösningar, inklusive upphandling av sådana tjänster. Syftet är framförallt erfarenhets- och kunskapsutbyte och att ge oss ännu bättre möjlighet att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning i frågorna är väl förankrat.

Rådet kommer att verka parallellt med, och som bollplank till, Arena Välfärdsteknologi som IT&Telekomföretagen driver tillsammans med SKL och som till skillnad från rådet engagerar även andra organisationer, beslutsfattare och strateger inom vård och omsorg.

Arena Välfärdsteknologi etablerades av IT&Telekomföretagen 2013 i syfte att utgöra en arena för dialog och diskussion mellan IT-branschen och andra aktörer inom välfärden, såsom beslutsfattare och strateger inom IKT-tjänster för vård och omsorg.

Behovet av en gemensam arena för välfärdsteknologi-frågor har på intet sätt minskat sedan starten 2013. Tvärtom ser vi att behovet av samordning och långsiktiga planer för nationell uppskalning av enskilda digitala projekt är större än någonsin.