Rådet för Välfärdsteknologi

Rådet riktar sig till företag som är intresserade av frågor som rör IT-tjänster för vård och omsorg och andra välfärdslösningar, inklusive upphandling av sådana tjänster. Syftet är framförallt erfarenhets- och kunskapsutbyte och att ge oss ännu bättre möjlighet att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning i frågorna är väl förankrat.

Rådet kommer att verka parallellt med, och som bollplank till, Arena Välfärdsteknologi som IT&Telekomföretagen driver tillsammans med SKL och som till skillnad från rådet engagerar även andra organisationer, beslutsfattare och strateger inom vård och omsorg.

Arena Välfärdsteknologi etablerades av IT&Telekomföretagen 2013 i syfte att utgöra en arena för dialog och diskussion mellan IT-branschen och andra aktörer inom välfärden, såsom beslutsfattare och strateger inom IKT-tjänster för vård och omsorg.

Behovet av en gemensam arena för välfärdsteknologi-frågor har på intet sätt minskat sedan starten 2013. Tvärtom ser vi att behovet av samordning och långsiktiga planer för nationell uppskalning av enskilda digitala projekt är större än någonsin.

 

 

Medlemmar i Rådet för välfärdsteknologi

Ordförande: Nina Lundgren, IBM