Rådet för betal- och kassasystem

Rådet för betal- och kassasystem arbetar med frågor som rör betalningsmetoder i stort, både rörande kassaregister och olika alternativ av mobila och digitala betalningslösningar.

Rådet, som tidigare hette Kassaregisterrådet, bildades i slutet av 2009 i samband med att Kassaregisterlagen trädde i kraft och behovet av en branschförening för leverantörer av kassaregister uppkom. Det primära motivet var att vara motpart till Skatteverket i frågor kring Kassaregisterlagen och dess tillämpning.

Idag är utmaningarna delvis andra: utvecklingen på betalmarknaden – som går allt mer mot ett kontantlöst samhälle till förmån för olika typer av mobila och digitala betalningsmetoder – ställer nya krav på handeln men öppnar också upp en ny marknad för företag som tillhandahåller betalningslösningar.

Medlemmar i Rådet för betal- och kassasystem

Ordförande: Thor Johnsson, Hogia

Arbetsutskott:

Hakan Kardesoglu, Autocall
Robert Karlsson, Cash-it
Douglas Oest, Axena
Mikael Rönnerblad, Datorama
Dick Wretlind, Itsperfect

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail