IT-kompetensrådet

IT-kompetensrådets arbete syftar till att säkra en god tillgång till digital spetskompetens. Detta handlar om insatser för att dels attrahera och utbilda/vidareutbilda både unga och yrkesverksamma till branschen, dels matcha färdigutbildade personer, både infödda och utrikesfödda, med IT-arbetsgivare.

Joke Palmkvist, Affärsområdesansvarig Skola och högre utbildning, Microsoft är ordförande i IT-kompetensrådet

– I den stora omställningen som digitaliseringen innebär för det svenska samhället är bristen på kompetens just nu den största bromsklossen. IT-branschen saknar många medarbetare i sina egna led – men som bransch har vi också ett ansvar att uppmärksamma att alla organisationer har behov av att lyfta sin digitala kompetens. Om Sverige ska behålla sin framskjutna ställning som innovativ nation tror jag att det är viktigt att IT&Telekomföretagen kraftfullt lyfter kompetensförsörjningsfrågan i våra dialoger med olika makthavare.

IT-kompetensrådets fokus 2019:

En ökad andel ungdomar under 25 år (både killar och tjejer) ska kunna identifiera sig med digitala spetsyrken som tänkbara framtidsval.

Formerna för samverkan mellan IT-bolag, i synnerhet medelstora och växande, och lärosäten ska ha utvecklats.

Ett antal tydliga vägar för hur yrkesverksamma, både inom IT-branschen och utanför, ska kunna utveckla sin IT-kompetens ska ha identifierats och kommunicerats.

Konkreta steg ska ha tagit för att dels underlätta utrikesfödda IT-experters inträde på den svenska arbetsmarknaden, dels lyfta Sveriges rykte som attraktiv nation för internationella talanger.

Medlemmar i IT-kompetensrådet

Ordförande: Joke Palmkvist, Affärsområdesansvarig Skola och högre utbildning, Microsoft.

Deltagande företag: Aareon Sverige, Atea Sverige, Ants, Axiell,CGI,Clio Online, Cybercom, Dassault, Delegia, Dfind IT, Digitalent, Dustin, Ericsson,HP, Hogia, IBM, IFS,, Lingio, Microsoft, Mobile Heights, Sigma IT Consulting, Sony Mobile, Tieto Sweden, Visma Enterprise.

Carl-Johan Hamilton, vVD Ants/Code at Heart ledamot:

– Om inte IT-branschen i Sverige lyckas locka till sig de individer som kan fylla dessa roller så kommer den stora tillväxten att avta. Jag tror att det finns frågor som vi kan jobba med tillsammans som bransch, och dels påverka varandra men även makthavare inom politiken och utbildningsväsendet att fatta beslut som gör att vi långsiktigt kan lösa frågan.