Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet arbetar aktivt både för att utveckla branschens eget hållbarhetsarbete i positiv riktning och för att lyfta fram branschen som möjliggörare av hållbar utveckling av hela samhället, med ambitionen att vara hela IT- och telekombranschens samlade röst på hållbarhetsområdet. Rådets ledamöter företräder för såväl hård- och mjukvaruleverantörer som tjänsteföretag.

 

Sedan den 27 november 2019 är Magdalena Aspengren, Head of Sustainability & Quality på Telenor, ordförande för Hållbarhetsrådet. 

Medlemmar i Hållbarhetsrådet

Ordförande: Magdalena Aspengren, Telenor

Vice ordförande: Katarina Kenne, Dell Technologies

Deltagande företag: AddPro, Advania, Atea, B2B IT-partner, Canon, CGI, Cybercom, Dell, Dustin, DGC One, Ericsson, Hogia, HP, Infront IT-partner, IBM, ID06, Internetstiftelsen, Lenovo, Microsoft, Ricoh, Samsung, Sharp, TD Tech Data, Tech Data, Telenor, Tele2, Telia, Teracom, 3.

Kontaktperson

Frida Faxborn

Projektkoordinator, Näringspolitisk expert
+46 8 762 69 18
+46 72 202 33 97
Skicka ett mail