Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet arbetar aktivt både för att utveckla branschens eget hållbarhetsarbete i positiv riktning och för att lyfta fram branschen som möjliggörare av hållbar utveckling av hela samhället, med ambitionen att vara hela IT- och telekombranschens samlade röst på hållbarhetsområdet. Rådets ledamöter företräder för såväl hård- och mjukvaruleverantörer som tjänsteföretag.

 

Sedan den 27 november 2019 är Magdalena Aspengren, Head of Sustainability & Quality på Telenor, ordförande för Hållbarhetsrådet. 

Medlemmar i Hållbarhetsrådet

Ordförande: Magdalena Aspengren, Head of Sustainability & Quality på Telenor

Vice ordförande: Katarina Kenne, Dell Technologies

Deltagande företag: Atea, Canon, CGI, Dell, DGC One, Ericsson, Hogia, HP, IBM, Lenovo, Ricoh, Samsung, Sharp, TD Tech Data, Telenor, Telia, Teracom, 3 (Hi3G).

Kontaktperson