Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet arbetar aktivt både för att utveckla branschens eget hållbarhetsarbete i positiv riktning och för att lyfta fram branschen som möjliggörare av hållbar utveckling av hela samhället, med ambitionen att vara hela IT- och telekombranschens samlade röst på hållbarhetsområdet. Rådets ledamöter företräder för såväl hård- och mjukvaruleverantörer som tjänsteföretag.

Madeleine Bergrahm, Nordic Sustainability Manager & SPP Program på HP är ordförande i Hållbarhetsrådet: 

– Hållbarhetsrådet kan bidra till att föra upp rätt frågor i debatten bland olika intressenter. Jag tänker på de frågor som är relevanta över en IT-produkts eller tjänsts livscykel och där vi som bransch har möjlighet att påverka. Sociala frågor i hela värdekedjan och renare materialflöden är två aktuella frågor. Att vara ordförande är spännande, rådet består av många engagerade medlemmar.

– Hållbarhetsrådet kan samla branschen och på så sätt få större gehör hos till exempel offentlig sektor. I rådet kan vi bidra med olika perspektiv beroende på var i värdekedjan våra respektive bolag verkar.

 

Hållbarhetsrådets

  • Utveckla dialogen med för medlemskretsen viktiga myndigheter såsom Upphandlingsmyndigheten, Kemikalieinspektionen och Kammarkollegiet.
  • Utveckla branschens dialog med upphandlande myndigheter och andra kunder kring hur sociala krav kan ställas för att ge effekt.
  • Följa upp kemikalieskattens tillämpning och driva dess reformering.

Medlemmar i Hållbarhetsrådet

Ordförande: Madeleine Bergrahm, hållbarhetschef  HP Inc

Vice ordförande  Helena Nordin, hållbarhetschef på Advania

Deltagande företag: Atea, Canon, CGI, Dell, DGC One, Ericsson, Hogia, HP, IBM, Lenovo, Ricoh, Samsung, Sharp, TD Tech Data, Telenor, Telia, Teracom, 3 (Hi3G).

Kontaktperson