Datarådet

Har du och ditt företag stort intresse av datadriven innovation och digital samhällsutveckling? Hur kan reglering kring till exempel upphovsrätt och dataskydd anpassas till digitaliseringen? Tycker du också att det finns ett stort behov av att bygga och förmedla kunskap om detta? Då är Datarådet nätverket för dig. Frågor som rådet bevakar är bland andra upphovsrätt, öppna data, dataskydd, informationssäkerhet, mellanhandsansvar och datadriven innovation.

Elisabeth Ekstrand, Internetstiftelsen, är ordförande i Datarådet. Vad gör du till vardags, och varför är Internetstiftelsen intresserade av Datarådets frågor?

Jag arbetar på Internetstiftelsen sedan ungefär tolv år tillbaka och är administrativ chef och chefsjurist.Internetstiftelsen ansvarar för en vital del av den svenska infrastrukturen för internet. Vi ansvarar för drift och administration av internets svenska toppdomän .se och driver en rad projekt med inriktning på samhällsnyttig internetutveckling.

Internetstiftelsen verksamhet och samhällsviktiga funktion innebär att vi har ett stort intresse för de frågor Datarådet främst ska fokusera, till exempel ökad kunskap om digitaliseringens påverkan på samhällets utveckling samt att säkerställa tillgänglighet till data och innehåll och tydliggöra ansvar för data och innehåll. Dessa frågeställningar är centrala för samtliga medlemmar i Datarådet.

På vilket sätt hoppas du att Datarådet ska göra skillnad?

Jag tror starkt på att samverkan ger en starkare röst och skapandet av Datarådet innebär att det nu finns en relevant plattform för medlemsföretag med intresse för data-, informations- och innehållsfrågor. Datarådet möjliggör för branschen att gemensamt driva sina frågor i debatten och i påverkansarbete mot beslutsfattare.

 

Medlemmar i Datarådet

Ordförande: Elisabeth Ekstrand, chefsjurist, Internetstiftelsen

Deltagande företag: Amazon Web Services, Baffin Bay Networks, Bisnode, Captor Investment Management, Eklund & Eklund, Eniro, Ericsson, Facebook, Google, Hagström Consulting, Hewlett-Packard, Hi3G (Tre), Huawei, IBM ,iMatrics, Internetstiftelsen, Iver   Kindred ,Lenovo, Microsoft, Nokia, Samsung, SWECO, Svenska Stadsnätsföreningen, Telenor, Tele2, Telia, Tendium, Tieto, UC

Datarådets fokusområden

  • Kunskapshöjande insatser om digitalisering och datadriven samhällsutveckling.
  • Tillgänglighet till data och innehåll.
  • Ansvar för data och innehåll.

Datarådets ställningstaganden