Datarådet

Har du och ditt företag stort intresse av datadriven innovation och digital samhällsutveckling? Hur kan reglering kring till exempel upphovsrätt och dataskydd anpassas till digitaliseringen? Tycker du också att det finns ett stort behov av att bygga och förmedla kunskap om detta? Då är Datarådet nätverket för dig.

Frågor som rådet bevakar är bland andra upphovsrätt, öppna data, dataskydd, informationssäkerhet, mellanhandsansvar och datadriven innovation.

Under 2020 kommer rådet att fokusera på frågor kring molntjänstfrågor, öppna data och säkerhet.

Medlemmar i Datarådet

Ordförande: Mikael Eklund, Eklund och Eklund Konsult

Deltagande företag: Amazon Web Services, Baffin Bay Networks, Bisnode, Captor Investment Management, Eklund & Eklund, Eniro, Ericsson, Facebook, Google, Hagström Consulting, Hewlett-Packard, Hi3G (Tre), Huawei, IBM ,iMatrics, Internetstiftelsen, Iver   Kindred ,Lenovo, Microsoft, Nokia, Samsung, SWECO, Svenska Stadsnätsföreningen, Telenor, Tele2, Telia, Tendium, Tieto, UC

Datarådets fokusområden

  • Kunskapshöjande insatser om digitalisering och datadriven samhällsutveckling.
  • Tillgänglighet till data och innehåll.
  • Ansvar för data och innehåll.

Datarådets ställningstaganden


Intervju med Mikael Eklund, ny ordförande i Datarådet

Under 2020 kommer Datarådet att fokusera på molntjänstfrågor, öppna data och säkerhet. Den nyss startade IT-driftsutredningen är mycket viktig för branschen och kommer att vara fokus för Datarådet. Den kommer att sätta nya ramar för branschens möjlighet att leverera molntjänster och digitaliseringslösningar till den offentliga marknaden för lång tid framöver. Även PSI-utredningen rymmer stor potential som måste realiseras. Avslutningsvis måste också säkerhetsfrågorna nämnas, de kommer nog aldrig att gå ur tiden. Klicka här för att ta del av hela intervjun med Mikael Eklund.

Mikael Eklund