Testa oss först och bestäm dig sen!

Som bransch­organisation klarar vi av att göra sådant som är svårt, om inte omöjligt, för enskilda företag.

Men för att vi ska lyckas vara fortsatt betydelsefulla som branschföreträdare måste vi bli mer relevanta för små nystartade tillväxtbolag som idag verkar som innovationsmotorer för många av samhällets aktörer.

IT&Telekom­företagen består av cirka 1 300 små, nystartade, väletablerade och stora medlems­företag. Tillsammans är vi en stark motor för digitaliseringen av Sverige!

Vill ni hänga på?

Testa oss först och bestäm er sen!

I korthet tänker vi oss detta:

  • Vårt ”prova-på-erbjudande” är ett tidsbegränsat erbjudande, max 1-år.
  • Det kostar 1 000 SEK.
  • Som ”prova-på-are” har ni möjlighet att delta i allt vårt branscharbete, (trots att ni inte kommer att omfattas av något formellt medlemskap). Vi ska såklart se till att ni presenteras för intressanta grupperingar som förhoppningsvis jobbar med de frågor ni är intresserade av.
  • Ni får självklart samma förmåner som övriga medlemmar, bland annat kraftiga rabatter på IT&Telekom­företagens standardavtal.

Om du har frågor går det bra att kontakta Mamite Andersson. Klicka på denna länk för att ladda ner och ansökningsformuläret. ansokan-prova-pa-medlemskap-itotelekomforetagen Detta ska fyllas i, signeras och mailas till mamite.andersson@itot.se , se anvisningar i dokumentet.

När du fyller i kontaktformuläret här nedan innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som du anmält som kontaktperson. Detta för att vi ska kunna återkoppla med rätt information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har.

Få branschnyheter från IT&Telekom­företagen

Vårt nyhetsbrev ”Branschnyheter från IT&Telekom­företagen”, som skickas ut via e-post och publiceras här en gång i månaden, håller dig uppdaterad om vår verksamhet som bransch­organisation. Läs bland annat om vilka frågor som är i fokus och vilka aktiviteter som är på gång just nu, medlems- och medarbetarintervjuer, och aktuella blogginlägg!