Sophie Melin

Arbetsrättsjurist

Sophie är arbetsrättsjurist på kontoret i Stockholm och jobbar främst med IT- och telekomföretag.

Bransch/Förbund

IT&Telekomföretagen, Innovationsföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 91
Mobiltelefon: +46 72 204 56 68
Epost: sophie.melin@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm