Mikael Eklund

Näringspolitisk Expert Konsult

Mikael är konsult och vikarierar för Pär Nygårds som näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen med fokus på data- och internetrelaterade frågor. Mikael är rådsansvarig för Datarådet.

Bransch/Förbund

IT&Telekomföretagen

Sakområde

Branschexperter

Kontakt

Mobiltelefon: +46 73 914 84 36
Epost: mikael.eklund@itot.se