Emma Wallén

Förbundsassistent/Näringspolitisk expert

Emma är förbundsassistent, och näringspolitisk expert med inriktning på EU-frågor på IT&Telekomföretagen.

Bransch/Förbund

IT&Telekomföretagen

Sakområde

Näringspolitik, Branschexperter

Kontakt

Mobiltelefon: +46761442914
Epost: emma.wallen@itot.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm