Åsa Zetterberg

Förbundsdirektör

Åsa Zetterberg är förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen

Bransch/Förbund

IT&Telekomföretagen

Sakområde

Branschexperter, Näringspolitik, Förbundsdirektör

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 20
Mobiltelefon: +46703197932
Epost: asa.zetterberg@itot.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm