Anne-Marie Fransson

tf. Förbundsdirektör

Anne-Marie är tf förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

Bransch/Förbund

IT&Telekomföretagen

Sakområde

Näringspolitik, Branschexperter

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 50
Mobiltelefon: +46 70 345 69 50
Epost: anne-marie.fransson@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm