Verksamhetsberättelse

 

Vi är en bransch som möjliggör – tillsammans är vi viktigare än någonsin

Vem kunde förutspå att vi denna vår skulle hamna i en extraordinär kris till följd av ett biologiskt virus, och att detta skulle slå så hårt mot vårt samhälle, näringsliv och oss själva som människor? Några av er jobbar nu på högtryck för att möta den ökade efterfrågan i en tid då den digitala omställningen går snabbare än någonsin. Men många av er känner tydligt av att väsentliga delar i samhället har stängt ner och att efterfrågan på era tjänster har minskat drastiskt. Läget är synnerligen kritiskt och oroväckande.

Vi på IT&Telekomföretagen har ställt om våra resurser för att göra vårt yttersta för att hjälpa er medlemsföretag i denna kris.

Vi gläds åt att se hur vi som bransch verkligen levererar och agerar som möjliggörare när det kanske behövs som mest. I denna kris spelar ni en avgörande roll för att upprätthålla verksamheter, service och socialt liv så långt det är möjligt. Om det inte vore för er och för att Sverige trots allt har kommit en bit på vägen i sin digitala omställning så hade vi stått ännu svagare i den här krisen. Vikten av en digital sektor i världsklass visar sig i dessa tider. På sikt hoppas vi att branschen och samhället kan hämta hem ännu mer av vinsterna av de teknologiska språng och den kreativitet och det entreprenörskap som ofta uppstår i kris.

Kollage itot verksamhet

Om jag innan coronakrisen skulle sammanfatta året som gått, som också är mitt första som förbundsdirektör, så skulle jag säga WOW! Jag är i första hand så imponerad och inspirerad av allt det fantastiska arbete som ni som medlemsföretag gör. Ni möjliggör andra företags konkurrenskraft och framgång. Ni möjliggör för klimatanpassning, god välfärd och livskvalitet. Vi tackar er för att ni gör det så lätt för oss att, i linje med vårt uppdrag lyfta fram vår bransch som värdeskapande och ansvarstagande. Tack också för att ni bidrar så engagerat till förbundets och vårt gemensamma arbete att skapa ännu bättre förutsättningar för er och för den digitala utvecklingen.

Jag är också väldigt stolt över och vill tacka mina kära kollegor och vår styrelse för det fina arbete som gjorts under året. Med medlemsnyttan i fokus har vi under året drivit på vår egen förnyelse, stärkt vårt team, ökat vår synlighet, genomslagskraft och medlemsservice.

Tillsammans skapar vi framtiden!

Åsa Zetterberg
Förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen

Åsa Zetterberg. Foto: Advania