Verksamhetsberättelser

 

IT&Telekomföretagen – i täten för digitaliseringen

Våra medlemmar och företagen inom IT- och telekombranschen är instrumentella för den digitala transformation som nu omformar samhället. Vår roll är att gå i bräschen och ge röst åt denna växande förändring. Digitaliseringen av Sverige är en nödvändighet, och vi arbetar aktivt för att politiker och beslutsfattare ska ha god kännedom om vilka möjligheter och utmaningar som kommer med förändringarna. Det finns många svåra frågor att ta tag i.

Bredband måste byggas ut i hela landet i högre takt än vad som görs i dag. Regelverk måste anpassas så att digital innovation premieras. Digital kompetens måste uppvärderas och uppmuntras. Vi måste våga låta ny teknik effektivisera den offentliga sektorn. För att svenska företag ska kunna konkurrera i en allt mer globaliserad värld är det nödvändigt att de står så väl rustade som möjligt. För detta och även annars måste Sverige därför dra på sig digitaliseringens gula ledartröja, och det kan inte göras på annat sätt än att politiker förstår att vi måste ha en tydlig vision om hur det digitala samhället ska se ut. Att börja bygga det digitala folkhemmet borde vara ett steg i rätt riktning. Det är min fasta övertygelse att en större förståelse för digitaliseringen i förlängningen kommer att vara till stor nytta för IT&Telekomföretagens medlemmar.

I vår roll som företrädare för arbetsgivare har vi en liknande uppgift. Den svenska arbetsmarknaden förändras i snabb takt, och det påverkar förutsättningarna för hur den svenska modellen fungerar. I de samtal som nu förs mellan arbetsmarknadens parter finns en påtaglig vilja till konstruktiv dialog. Det är någonting som bådar gott inför framtiden och det ska vi ta tillvara på.

När jag ser tillbaka på verksamhetsåret 2017 ser jag att uppdraget har genomförts på ett föredömligt sätt. Vi har blivit inbjudna till rätt rum som samtalspartner och har i mötena haft med oss medlemsföretag, djup kunskap, konkreta idéer och en konstruktiv agenda. Jag tycker att vi har haft god fart framåt genom hela 2017. Och om man tittar till de inledande månaderna av 2018 är jag mer än hoppfull om framtiden – IT&Telekomföretagen är på hugget!

David Mothander, Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen