Vår verksamhet

Förutom den dagliga medlems- och arbetsgivarservice vi erbjuder arrangerar och deltar vi i en mängd opinionsbildande och näringspolitiska aktiviteter – alltid i samarbete och dialog med våra medlems­företag.

IT&Telekom­företagens verksamhet utgår ifrån att genom olika aktiviteter stötta våra medlems­företag i gemensamma utmaningar, med särskilt fokus på att:

  1. Stärka den fria konkurrensen
  2. Öka vårt fokus på EU-reglering och EU-politik
  3. Stärka och främja svensk digital innovation
  4. Säkra tillräcklig kompetens och kunskap för den fortsatta digitaliseringen av Sverige
  5. Arbeta för digital säkerhet
  6. Vara relevanta för nya och befintliga medlems­företag.

Coronakrisen

Vi på IT&Telekom­företagen har ställt om våra resurser för att göra vårt yttersta för att hjälpa er medlems­företag i denna kris.

Vår bemanning på jourtelefon och jourmail (klicka på länken för att komma till kontaktuppgifter) avseende arbetsrättsliga frågor har utökats väsentligt.