Styrelse

IT&Telekomföretagens styrelse väljs årligen vid årsmötet. Det är valberedningen som lägger fram förslag på kandidater, som medlemmarna sedan röstar om. Styrelsen ska bestå av en särskilt vald ordförande och därutöver minst 10 och högst 20 ledamöter. IT&Telekomföretagens förbundsdirektör ingår alltid i styrelsen.

IT&Telekomföretagens styrelse ska ha en, med hänsyn till medlemsstrukturen, representativ sammansättning. Styrelseledamöterna ska vara VD eller annan person i ledande ställning.

Styrelseledamöterna nedan valdes vid årsmötet den 7 maj 2020.

Här kan du se styrelsens inplanerade möten under resten av året. 

IT&Telekom­företagens styrelse

Pär Fors, ordförande

Carl-Johan Hamilton​, Ants – Tech Recruiters

Sofia Gerstenfeld​, Visma Enterprise

Ulf Pehrsson​, Ericsson

Johan Rittner​, IBM Svenska

Karin Schreil​, TietoEvry

Anders Olsson​, Telia Sverige

Kaaren Hilsen​, Telenor Sverige

Yashar Moradbakhti​, Lingio

Staffan Hanstorp​, Addnode Group

Pernilla Nissler, Blocket

Bjarte Bugge, Usify

Heléné Barnekow, Microsoft Sverige

Per Wallentin, Knowit

Åsa Zetterberg, IT&Telekom­företagen