Styrelse

IT&Telekomföretagens styrelse väljs årligen vid årsmötet. Det är valberedningen som lägger fram förslag på kandidater, som medlemmarna sedan röstar om. Styrelsen ska bestå av en särskilt vald ordförande och därutöver minst 10 och högst 20 ledamöter. IT&Telekomföretagens förbundsdirektör ingår alltid i styrelsen. Styrelseledamöterna nedan valdes vid årsmötet den 10 april 2019.

IT&Telekomföretagens styrelse ska ha en, med hänsyn till medlemsstrukturen, representativ sammansättning. Styrelseledamöterna ska vara VD eller annan person i ledande ställning.

Här kan du se styrelsens inplanerade möten under resten av året. 

Relaterat

Läs mer om styrelsens uppdrag och ansvar i IT&Telekomföretagens stadgar.


Årsmöteshandlingar – 10 april 2019

Handlingarna publiceras varefter de är klara

Förslag medlemsavgift 2020

Förslag till stadgeändring 2019

Valberedningens förslag 2019

Dagordning årsmote 2019

Årsredovisning 2018

Kontaktperson

Frida Faxborn

Projektkoordinator, Näringspolitisk expert
+46 8 762 69 18
+46 72 202 33 97
Skicka ett mail

IT&Telekom­företagens styrelse

Pär Fors, Sverigechef CGI Sverige, ordförande

Anders Englund, Attentec

Anders Olsson, Telia Sverige

Carl-Johan Hamilton, Ants – Tech Recruiters

Frida Westerberg, IP Only

Johan Rittner, IBM Svenska

Kaaren Hilsen,Telenor Sverige

Karin Schreil Jonsson, Evry Sweden

Patrik Hofbauer, Svenska Spel

Sofia Gerstenfeld, Visma Enterprise

Staffan Hanstorp,  Addnode Group

Ulf Pehrsson, Ericsson

Yashar Moradbakhti, Lingio

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekom­företagen