Styrelse

IT&Telekomföretagens styrelse väljs årligen vid årsmötet. Det är valberedningen som lägger fram förslag på kandidater, som medlemmarna sedan röstar om. Styrelsen ska bestå av en särskilt vald ordförande och därutöver minst 10 och högst 20 ledamöter. IT&Telekomföretagens förbundsdirektör ingår alltid i styrelsen. Styrelseledamöterna nedan valdes vid årsmötet den 10 april 2019.

IT&Telekomföretagens styrelse ska ha en, med hänsyn till medlemsstrukturen, representativ sammansättning. Styrelseledamöterna ska vara VD eller annan person i ledande ställning.

Här kan du se styrelsens inplanerade möten under resten av året. 

Relaterat

Läs mer om styrelsens uppdrag och ansvar i IT&Telekomföretagens stadgar.


Årsmöteshandlingar – 10 april 2019

Handlingarna publiceras varefter de är klara

Förslag medlemsavgift 2020

Förslag till stadgeändring 2019

Valberedningens förslag 2019

Dagordning årsmote 2019

Årsredovisning 2018

IT&Telekom­företagens styrelse

Pär Fors, Sverigechef CGI Sverige AB, ordförande

Anders Englund, Attentec AB

Anders Olsson, Telia Sverige AB

Carl-Johan Hamilton, Ants – Akademiska Nätverk för Tekniska Studenter AB

Frida Westerberg, IP Only AB

Johan Rittner, IBM Svenska AB

Kaaren Hilsen,Telenor Sverige AB

Karin Schreil Jonsson, Evry Sweden AB

Patrik Hofbauer, Svenska Spel AB

Sofia Gerstenfeld, Visma Enterprise AB

Staffan Hanstorp,  Addnode Group AB

Ulf Pehrsson, Ericsson AB

Yashar Moradbakhti, Lingio AB

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekom­företagen