Statistik kvinnor och män

IT- och telekombranschen bidrar med insatser för att åtgärda snedfördelningen och alltfler företag arbetar idag systematiskt för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer.

 

Relaterat

Womentor är ett strategiskt initiativ från IT&Telekomföretagen som syftar till att stödja företag i IT- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnor på chefsposition. Ytterst handlar det om att öka både branschens och företagens egen förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, män såväl som kvinnor.

Statistiken uppdaterades i augusti 2017, källa Statistiska Centralbyrån (SCB).