Statistik företag

IT- och telekomföretagens storlek och antal, totalt och per delbransch.

Etta eller nolla? En rapport om digitaliseringen av Sverige

Rapporten belyser på vilket sätt de företag vi representerar har haft, och har, betydelse för den nu pågående strukturomvandlingen av vårt samhälle och för vår tillväxt.

Statistiken uppdaterades i augusti 2017, källa Statistiska Centralbyrån (SCB).