Omsättning och tillväxt

IT- och telekombranschen är en tillväxtbransch, och spelar en central roll för svensk tillväxt. Branschen skapar enligt Eurostat ett tillskott för samhällsekonomin motsvarande 16,4 miljarder Euro, det vill säga cirka 156 miljarder kronor. Medan det direkta bidraget är omfattande, är det indirekta ännu mer betydelsefullt. Specialiserade IT-företag hjälper till att implementera smarta IT-lösningar i resten av samhällsekonomin, något som är en viktig drivkraft i tillväxten.

Etta eller nolla? En rapport om digitaliseringen av Sverige

Rapporten belyser på vilket sätt de företag vi representerar har haft, och har, betydelse för den nu pågående strukturomvandlingen av vårt samhälle och för vår tillväxt.

Statistiken uppdaterades i augusti 2017, källa Statistiska Centralbyrån (SCB).