Anställda i IT- och Telekom­branschen

Branschen sysselsatte 2015 drygt 200 000 personer. I Sverige jobbar idag 6,1 procent av alla sysselsatta som IT-specialister, vilket är nästan dubbelt så högt som EU-28 snittet på 3,5 procent, och i Stockholmsregionen är programmerare det vanligaste yrket. Kompetensbristen är en av branschens stora utmaningar – ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens befaras till år 2022 om inte särskilda insatser görs.

IT-kompetensbristen - en rapport om den digitala sektorns behov av spetskompetens (PDF)

ITTelekom_Rapport_Brist_På_IT-kompetens_start.jpg

 

Kompetensbehovet inom IT- och telekombranschen och hela den digitala sektorn är både akut och strukturellt vilket innebär att en rad åtgärder, och inte bara enskilda insatser, är nödvändiga. Om dessa åtgärder realiseras har Sverige goda möjligheter till fortsatt tillväxt och konkurrenskraft, och att leva upp till regeringens målsättning att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, men det är nu mycket hög tid att agera.

 

Statistiken uppdaterades i augusti 2017, källa Statistiska Centralbyrån (SCB).