IT-statistik

IT- och telekom­branschen i Sverige består av många företag som sysselsätter en stor mängd människor, och är starkt bidragande till Sveriges tillväxt och produktivitets­utveckling.

  • Branschen består av företag inriktade på framtagande av digital hårdvara, mjukvara och tjänster – exempelvis utrustning för mobila kommunikationsnätverk som används i hela världen, internationella tjänster för streaming av musik, utveckling av världsledande dataspel och nya framgångs­företag specialiserade på digitalisering av finansiella tjänster. Flertalet internationella IT-företag har också verksamhet i Sverige.
  • IT- och telekom­branschen sysselsatte 2017 nästan 210 000 personer. Det är en stadigt växande bransch med mycket stort behov av kompetens.
  • Branschen kan betraktas som en enskild sektor, som vid sidan av andra sektorer som till exempel basindustri, jordbruk och avancerade tjänster bidrar till jobbskapande och exportintäkter. Samtidigt är IT- och telekom­branschen en unik sektor, eftersom det den levererar spelar en viktig roll för alla andra sektorer och därigenom för hela näringslivets framtid.

Definition av branschen – SNI-koder

Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är en statistisk standard som används för att klassificera bland annat företags verksamheter och arbetsställen efter deras ekonomiska aktiviteter. I statistiken på denna webbsida, med källa Statistiska Centralbyrån (SCB), (definition av branschen SNI-koder inom kort)