Beslutsfattardialog

IT&Telekom­företagen bedriver ett omfattande näringspolitiskt arbete, eftersom våra medlems­företags villkor till stor del styrs av politiska beslut och vårt uppdrag består i att skapa bästa möjliga förutsättningar för den svenska IT- och telekom­branschen. Genom att påverka lagar och regler förenklar vi för våra medlemmar att driva och utveckla företag.

Vårt uppdrag handlar också om att driva på och underlätta digitaliseringen av Sverige. Det gör vi bland annat genom att säkerställa att frågan är prioriterad på den politiska agendan, men också genom att tydliggöra nyttan och stödja användningen av digitala tjänster och produkter.

Vi för en kontinuerlig dialog med politiker och beslutsfattare på olika nivåer och bidrar med underlag, fakta och idéer kring utvecklingen av såväl branschen som Sverige i stort. Vi följer noga myndigheternas arbete för att ta tillvara företagens intressen, och agerar ofta remissinstans.

Här redogör vi (from april 2016) för de möten som IT&Telekom­företagens medarbetare har med folkvalda politiker och företrädare för myndigheter, där avsikten är att redovisa våra ståndpunkter och tillhandahålla fakta om branschen och företagens villkor.

Snabblänkar - så här kommunicerar vi också med beslutsfattare

BlogginläggBrev och yttrandenDebattartiklarRemisserRapporter