Vi, Almega och Svenskt Näringsliv

IT&Telekom­företagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivar­organisationer inom förbundsgruppen Almega, som är Sveriges ledande arbetsgivar­organisation för tjänstesektorn. Medlemmarna i Almegas förbund, ca 11 000 företag med över 550 000 medarbetare tillsammans, representerar ett 60-tal olika branscher i tjänstesektorn.

Sveriges ledande organisation för tjänste­företag

Almega arbetar närings- och arbetsgivarpolitiskt med att påverka beslutsfattare i frågor som är gemensamma för alla tjänste­företag, såsom företagens långsiktiga behov av kompetensförsörjning och upphandlingsfrågor, och bedriver tillsammans med fackliga organisationer ett gemensamt arbete för att förbättra våra kollektivavtal.

Du som har ett bransch- och arbetsgivarmedlemskap i IT&Telekom­företagen får genom Almegas experter tillgång till personlig arbetsgivarservice och förhandlingsstöd, och professionell rådgivning i arbetsrätt, arbetsmiljö, lön och pensionsfrågor. Almega bistår också med förhandlingshjälp i lokala och centrala förhandlingar.

”Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd”

IT&Telekom­företagens medlemmar är per automatik också medlemmar i Svenskt Näringsliv, som är den ledande företagar­organisationen i Sverige. Idag arbetar Svenskt Näringsliv och dess 49 medlems­organisationer för drygt 60 000 medlems­företag med totalt över 1 500 000 medarbetare. Svenskt Näringsliv driver frågor och områden som är viktiga och gemensamma för alla företag i Sverige oavsett bransch, exempelvis skatter, arbetsrätt, utbildning och infrastruktur.

Vi som arbetar på IT&Telekom­företagen arbetar mycket tätt med medarbetarna på Almega och de andra förbunden inom Almega som vi delar huvudkontor med i Stockholm, och ingår också i en rad samverkansprojekt och arbetsgrupper inom Svenskt Näringsliv.

IT&Telekom­företagens förbundsdirektör sitter med i Almegas ledningsgrupp, och IT&Telekom­företagen finns representerade i både Almegas och Svenskt Näringslivs styrelser.

Alla förbund inom Almega

Kompetensföretagens logotyp   Innovationsföretagens logotyp   IT&Telekomföretagens logotyp   Medieföretagens logotyp   Tjänsteförbundens logotyp   Tjänsteföretagens logotyp   Tågföretagens logotyp   Vårdföretagarnas logotyp