Digital utmaning

Digitaliseringen är inte en IT-fråga

Digitaliseringen innebär en omvälvande strukturomvandling för nästan alla samhällsområden. Tankesmedjan Digital Utmaning startades av IT&Telekom­företagen i september 2015 och verkade till juli 2017, med uppdrag att lyfta fram, diskutera och problematisera frågor och utmaningar som digitaliseringen för med sig.