Branschmedlemskap

Välkommen till Sveriges enda bransch­organisation för alla företag i IT- och telekom­branschen!

IT&Telekom­företagens uppdrag handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Det gör vi delvis genom att aktivt arbeta för att påverka lagar och regler i syfte att förenkla för våra medlemmar att driva och utveckla företag.

Genom ert branschmedlemskap i IT&Telekom­företagen ges ni stor möjlighet att påverka beslutsfattare i såväl Sverige som Europa. Med våra drygt 1 300 medlems­företag är vi en stark röst, och ofta remissinstans, i viktiga branschgemensamma frågor.

Våra experter arbetar fokuserat med påverkansarbete och opinionsbildning, i nära samverkan med medlems­företagen, inom områden av stor relevans för branschens fortsatta tillväxt och konkurrenskraft.

Som medlemmar har ni stora möjligheter att ha inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter, förankring av beslut och ställningstaganden i vår opinionsbildning.

Inte minst ger medlemskapet dig och medarbetarna på ditt företag tillgång till ett stort och värdefullt kontaktnät av branschkollegor och experter.

Affärsetiska grundprinciper

Våra affärsetiska grundprinciper har till syfte att ge IT&Telekom­företagens medlemmar riktlinjer för hur anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt acceptabelt sätt. Affärsetiska grundprinciper.

Vad kostar det då?

Kostnaden för ett medlemskap varierar utefter ditt företags storlek och antal anställda. Det går också en avgift till Svenskt Näringsliv. Den är beroende av om du har fler eller färre än 250 anställda.

Vill du veta vad kostnaden blir för dig och ditt företag så kan du räkna ut den här.

Klicka på denna länk för att räkna ut er ungefärliga medlemsavgift. Om företaget har fler än 250 årsanställda eller tillhör en koncern med fler än 250 anställda ber vi er kontakta intresseanmalningar@almega.se för att räkna ut medlems­avgiften.

Bli medlem

Har du bestämt dig?

Fyll i och skicka in formuläret på den här sidan så att vi på bästa sätt och så fort som möjligt kan bemöta ditt intresse. 

När du fyller i kontaktformuläret innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som du anmält som kontaktperson. Detta för att vi ska kunna återkoppla med rätt information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har.

Vi kontaktar dig!

När vi fått din intresseanmälan kontaktar vi dig, för att säkerställa att du vet allt du behöver veta om vad medlemskapet innebär. I de flesta fall vill vi också träffa dig personligen för att tillsammans räta ut alla eventuella frågetecken.

Du färdigställer din ansökan

När vi haft kontakt färdigställer du din ansökan och skickar in till oss. Du kan behöva komplettera med handlingar som till exempel tillstånd från myndigheter, registreringsbevis och underlag från Skatteverket.

Vi bekräftar ditt medlemskap och välkomnar dig till oss!

När vi tagit emot din formella ansökan granskar vi de uppgifter du lämnat, och bekräftar ditt medlemskap i IT&Telekom­företagen.

Intresseanmälan

Är du nyfiken på vilka drygt 1 300 företag som utgör ditt nya nätverk?

Här kan du se vilka som redan är medlemmar