Remiss

Varje år får IT&Telekomföretagen olika förslag på remiss. Dessa kan komma från Regeringskansliet eller från myndigheter. På vår webb hittar du de senaste svaren på remisser som IT&Telekomföretagen har tagit ställning till.