Jämställdhet

Utmaningarna när det gäller den låga andelen kvinnor i IT- och telekomsektorn är flera – inte minst att alltför få tjejer söker sig till IT-relaterade utbildningar. IT- och telekombranschen arbetar med många egna insatser för att åtgärda snedfördelningen, och alltfler företag arbetar systematiskt för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer. IT&Telekomföretagens målsättning är att techbranschen ska uppnå en jämn könsfördelning till år 2030.