Datalagring

EU:s kontroversiella (trafik)datalagringsdirektiv trädde i kraft i maj 2006 och tvingar internet- och telefonoperatörer att spara uppgifter på sina kunders telefonsamtal, sms, mejl och internetbesök. Uppgifterna ska sedan kunna användas i polisutredningar vid misstanke om grova brott. I april 2014 slog EU-domstolen fast att datalagringsdirektivet – och den svenska lagringen av information om samtal, meddelanden och internetåtkomst – är ett alltför stort ingrepp i människors privatliv och oförenligt med människors grundläggande fri- och rättigheter.