Coronaviruset covid-19

Coronaviruset covid-19 har fått stora konsekvenser för det svenska näringslivet och för svensk ekonomi. IT&Telekomföretagen bevakar våra medlemmars intressen och håller kontinuerligt oss uppdaterade kring läget. Tillsammans med Almega och Svenskt Näringsliv bedriver vi påverkansarbete i syfte att underlätta för företag i vår bransch. Här samlar vi all information om det arbete vi bedriver för dig som är medlem och arbetsgivare.