Bredband

Ett digitaliserat samhälle förutsätter utbyggd infrastruktur i hela landet. IT&Telekomföretagen arbetar, genom Telekområdet, aktivt med frågor kopplade till bredbandsutbyggnad