Blockkedja

Är en komplett, fullständig digital lista över transaktioner för ett digitalt objekt. Listan är sedan spridd/distribuerad i identiska exemplar där den finns på många datorer. Alla transaktioner har fått en tidsstämpel då de skapades och sedan blivit godkända av datorer i det nätverk blockkedjan finns. Då alla tidigare gjorda transaktioner finns registrerade kan man enkelt se om något/- ra värden förändrats. Om inget förändrats godkänns transaktionen och läggs till i listan.