5G

Femte generationens mobilnät kommer att vara en viktig del i digitaliseringen av samhället. 5G beräknas kunna tas i bruk cirka år 2020. 5G förväntas möjliggöra mobilnät med betydligt större dataöverföringshastigheter, kortare svarstider och hög kapacitet. En förutsättning för att företag ska kunna erbjuda 5G-tjänster är att det finns radiospektrum tillgängligt. IT&Telekomföretagen arbetar, genom Telekområdet, för att tilldelningen av och villkoren för användning av spektrum är förutsebara och stabila. Klicka här för att läsa om IT&Telekomföretagens arbete kopplat till 5G och hälsa.