Träffa oss i Almedalen!

IT&Telekom­företagen har medverkat under Almedalsveckan i Visby sedan 2007. Vi ser fram emot att ses där igen 2018!

Att vi har innovativa och konkurrenskraftiga IT- och telekom­företag i Sverige är en förutsättning för att vi ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Därför är IT&Telekom­företagens uppdrag att driva på och underlätta digitaliseringen av Sverige.

Det gör vi bland annat genom att säkerställa att frågan är prioriterad på den politiska agendan, exempelvis i Almedalen. Vår ambition är att driva diskussionen om digitalisering vidare på den nivå ämnet förtjänar – som en samhällsfråga!