Möte

Så formar välfärdsteknik framtidens vård

Välkommen till en spännande eftermiddag där vi kommer att diskutera hur välfärdstekniken formar framtiden.

Arena för test av välfärdsteknik

Jonas Ek, projektledare på RISE, Research Institutes of Sweden, berättar om referensarkitektur för IoT-baserade välfärdstekniska produkter och tjänster. Jonas kommer också att prata om  RISE’s arbete med en oberoende virtuell plattform för test och validering kopplat till vård, omsorg och digitalisering. Detta arbete kan komma att dramatiskt förenkla för alla som digitaliserar boenden för vård och omsorg.

Nationell Patientöversikt

Nationell Patientöversikt – NPÖ – är en tjänst som möjliggör för olika vårdgivare att, med patienternas samtycke, få direktåtkomst till varandras journaluppgifter. När landstingen anslöts till NPÖ innebar det inledningsvis långa, stora och kostsamma utmaningar.

Men när Inera, som koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med bland annat landstingen och regionerna, införde en standardiserad anslutningsprocess blev allt mycket enklare och bättre.

Utöver det har Tieto tagit fram ett färdigt anslutningspaket för att på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt ansluta kommunerna.
Jahn Sundin, Product Owner, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB delar med sig av sina erfarenheter.

Kontakta IT&Telekomföretagens Lars Lundberg om du vill veta mer om mötet som kommer att hållas hos Min Doktor, Norra Vallgatan 64 B, Malmö.

Tillfällen

Plats

Min Doktor
Norra Vallgatan 64 B
Malmö