Så formar välfärdsteknik framtidens vård

Välkomna till en spännande eftermiddag där vi kommer att diskutera  för att bättre förstå hur välfärdsteknik formar framtiden.

Teman för diskussion:

Arena för test av välfärdsteknik

Jonas Ek, projektledare på Rise, Research Institutes of Sweden, berättar om referensarkitektur för IoT-baserade välfärdstekniska produkter och tjänster samt arbetet med en oberoende virtuell plattform för test och validering. Detta arbete kan komma att dramatiskt förenkla för alla som vill digitalisera boenden för vård och omsorg.

Nationell Patientöversikt (NPÖ) – Producentanslutning av kommunerna

När landstingen anslöts till NPÖ var det långa, stora och kostsamma projekt. I och med Ineras agentförfarande där leverantörerna tecknar agentavtal, med Inera, så är införandet standardiserat och betydligt enklare.

Tieto har även tagit fram ett färdigt anslutningspaket för att på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt ansluta kommunerna.
Jahn Sundin, Product Owner, Tieto Sweden, Healthcare & Welfare AB delar med sig av sina erfarenheter.

Kontakta IT&Telekomföretagens Lars Lundberg om du vill delta vid samtalet som hålls hos Min Doktor, Norra Vallgatan 64 B, Malmö.

Tid

  

Plats

Min Doktor
Norra Vallgatan 64 B 

Kontaktperson