Möte

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen – hur kan den få fart på marknaden?

Peter Larsson – den särskilda utredaren för Välfärdsteknik besöker IT&Telekomföretagen för att berätta om sitt uppdrag och vad vi som bransch kan göra för att stötta honom.

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen syftar till att ge teknifieringen av äldreomsorgen en skjuts framåt. Med hjälp av välfärdsteknik kan personal avlastas och brukare bli med  självständiga.

Utredaren ska bland annat identifiera och analysera både förutsättningar och hinder som finns för att använda välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Utredaren ska även analysera och identifiera rättsliga hinder, och lämna författningsförslag i syfte att underlätta användningen av välfärdsteknik.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2020.

Kontakta IT&Telekomföretagens Lars Lundberg om du vill delta vid mötet.

Klicka här för att ta de av utredningen.

Tid

  

Plats

Sturegatan 11