Utbildning

Utbildning: IT&Telekom­företagens standardavtal

IT&Telekomföretagens standardavtal kan användas av alla som köper och säljer IT- och telekomprodukter och -tjänster. Vid utbildningstillfällena får deltagarna grundlig genomgång av samtliga standardavtal och deras rättsliga särdrag.

IT&Telekomföretagens standardavtal är anpassade till dataskyddsförordningen (GDPR) och de förändringar den kommer att innebära för alla behandlingar av personuppgifter.

Kursinnehåll

– Varför standardavtal och hur blir de en del av ett avtal.
– Rättsfrågor som är centrala för respektive avtalstyp
– Personuppgiftsbiträdesavtal

Kursledare

Advokat Anders Christner, från Cirio Advokatbyrå, huvudförfattare av IT&Telekomföretagens standardavtal håller samtliga utbildningar.

Kurstillfällen under våren 2019

Tillfälle 1
Datum och Tid:Torsdag den 14 mars klockan 09:00 – 12:00
Plats: Cirio Advokatbyrå,  Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm

Tillfälle 2 – Endast för nystartade företag
Datum och Tid:Torsdag den 28 mars klockan 09.00-12.00
Plats: Info kommer

Tillfälle 3
Datum och Tid: Torsdag 25 april klockan 09:00-12.00
Plats: Info kommer

Tillfälle 4
Datum och Tid: Torsdag den 23 maj klockan 09:00 – 12.00
Plats: IT&Telekomföretagen, Sturegatan 11, Stockholm

Pris

Pris: 5000 kr.
Företag som är medlemmar i IT&Telekomföretagen eller annat Almegaförbund betalar 2000 kr. Alla priser ex moms.

Har du frågor? Kontakta gärna Mamite Andersson.

alla standardavtal köps i vår webbshop

 

Tillfällen