Utbildning

Utbildning: IT&Telekom­företagens standardavtal

IT&Telekomföretagens standardavtal kan användas av alla som köper och säljer IT- och telekomprodukter och -tjänster. Vid utbildningstillfällena får deltagarna grundlig genomgång av samtliga standardavtal och deras rättsliga särdrag.

IT&Telekomföretagens standardavtal är anpassade till dataskyddsförordningen (GDPR) och de förändringar den kommer att innebära för alla behandlingar av personuppgifter.

Kursinnehåll

– Varför standardavtal och hur blir de en del av ett avtal.
– Rättsfrågor som är centrala för respektive avtalstyp
– Personuppgiftsbiträdesavtal

Kursledare

Advokat Anders Christner, från Cirio Advokatbyrå, huvudförfattare av IT&Telekomföretagens standardavtal håller samtliga utbildningar.

Har du frågor? Kontakta gärna Mamite Andersson.

alla standardavtal köps i vår webbshop

 

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.