Evenemang

Upphandlingsdagen

Värdet av den samlade offentliga upphandlingen uppskattas till åtminstone 683 miljarder kronor årligen. Det är en marknad av stor betydelse inte minst för IT- och telekomsektorn.

Den 3 december på Münchenbryggeriet i Stockholm arrangerar Almega en dag med syfte att göra den offentliga marknaden mer attraktiv, genom att skapa möten mellan näringslivet och offentliga aktörer. Dialog och förståelse är absolut nödvändiga för att framtidens upphandlingar ska blir framgångsrika, inte minst när det handlar om att ta vara på innovationskraften hos IT- och telekomföretag.

Almegas upphandlingsdag erbjuder spännande seminarier på aktuella teman, samtidigt som du får möjlighet att prata om framtida affärer med upphandlande myndigheter. För dig som vill öka din kunskap om upphandlingsfrågor kommer Upphandlingsmyndigheten dessutom att erbjuda utbildning i form av en Anbudsskola.

Läs mer och anmäl dig!

Tid

  

Plats

Torkel Knutssonsgatan 2 118 25 

Kontaktperson