Styrelsemöte

Styrelsemöte

IT&Telekomföretagens styrelse
IT&Telekomföretagen styrelsens möte på Säby Säteri augusti 2019

IT&Telekomföretagens styrelse

IT&Telekomföretagens styrelse väljs årligen vid årsmötet, efter förslag av valberedningen. Styrelsen ska bestå av en särskilt vald ordförande och därutöver minst 10 och högst 20 ledamöter. IT&Telekomföretagens förbundsdirektör ingår alltid i styrelsen. Styrelseledamöterna nedan valdes vid årsmötet den 10 april 2019.

IT&Telekomföretagens styrelse ska ha en, med hänsyn till medlemsstrukturen, representativ sammansättning. Styrelseledamöterna ska vara VD eller annan person i ledande ställning.

Pär Fors, Sverigechef CGI Sverige AB, ordförande

Anders Englund, Attentec AB

Anders Olsson, Telia Sverige AB

Carl-Johan Hamilton, Ants – Akademiska Nätverk för Tekniska Studenter AB

Frida Westerberg, IP Only AB

Johan Rittner, IBM Svenska AB

Kaaren Hilsen,Telenor Sverige AB

Karin Schreil Jonsson, Evry Sweden AB

Patrik Hofbauer, Svenska Spel AB

Sofia Gerstenfeld, Visma Enterprise AB

Staffan Hanstorp, Addnode Group AB

Ulf Persson, Ericsson AB

Yashar Moradbakhti, Lingio AB

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekom­företagen

Klicka här för att läsa mer om våra styrelseledamöter

Tillfällen

  

  

Plats

Sturegatan 11