Seminarium

Seminarium om molntjänster i offentlig verksamhet

Molntjänster i offentliga verksamheter ger stora fördelar. Men osäkerhet om användningen har uppstått sedan flera har höjt ett varningens finger för risken att sekretessreglerade uppgifter kan komma att röjas.

Nyligen gav regeringen direktiv om att utreda statliga myndigheters behov av säker och kostnadseffektiv IT-drift. Det är lovvärt. Men hur kommer utredningen att landa? Och hur ska myndigheter, kommuner och leverantörer förhålla sig till den aktuella situationen så länge? För att finna svar på de frågorna, främja samsyn och samverkan samt hitta vägar framåt bjuder IT&Telekomföretagen tillsammans med IDC in till ett seminarium om molntjänster i offentlig verksamhet.

Program

Del 2: Den digitala omställningen av offentlig verksamhet är angelägen och får inte saktas ner av osäkerhet  – vad kan offentliga aktörer göra här och nu?

Presentationer och diskussion med Jeanna Thorslund, SKL; Anne-Marie Eklund-Löwinder, säkerhetschef, IIS; Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef, Microsoft; Johan Christenson, VD, City Network.

Tillfällen

Plats

Sturegatan 11
Stockholm