Seminarium

Seminarium om EUs digitala inre marknad och plattformsekonomi

Den 17 maj välkomnar Svenskt Näringsliv tillsammans med Svensk Handel, IT&Telekomföretagen, Visita och Teknikföretagen dig till ett spännande seminarium i Europahuset. Kom och lyssna på när intressanta talare diskuterar utmaningar, möjligheter och framtidsinitiativ på den digitala inre marknaden.

Program:
9:00-9:30 Frukostfralla och kaffe
9:30-9:40 Inledning Kommissionen Stockholm om förväntningar på EU efter valet och vid ny kommission
9:40-10:00 Jonas Andersson Swartz Fores -Plattformsrapport, vad är en plattform och vad innebär plattformsekonomin?
10:00-10:15 MinDoktor berättar om sin digitala plattform och vittnar om skillnader som finns inom EU om hur tjänsten kan användas (medlemsföretag hos IT&Telekomföretagen)
10:15-10:30 Nordic Choice hotels redogör för utmaningar med brandbidding och rankning (medlemsföretag hos Visita)
10:30-10:45 Chefsekonom Johan Davidsson presenterar rapport om e-handelsexpansion (Svensk Handel)
10:45-11:00 Electrolux (tbc) berättar om vilka initiativ de vill se av kommissionen på den digitala inre marknaden under nästa mandatperiod (medlemsföretag hos Teknikföretagen)
11:00-11:20 Paneldiskussion om DSM, utmaningar, möjligheter och kommande positioner och initiativ – Representanter från branschorganisationerna.
11:20-11:35 Avdelningschef , Agnés Courades Allebeck, för inremarknads avdelningen på Kommerskollegium ger sina spaningar och tankar om den kommande mandatperioden.
11:35-ca.11:45 Frågor och avslutning Carolina Brånby

Moderator: Carolina Brånby

Tillfällen

Plats

Europahuset
Regeringsgatan 65
Stockholm