Evenemang

Så vill åttondeklassare från Kista grundskola öka intresset för demokrati

Onsdagen den 13 juni kl. 16:00 kommer åttondeklassare från Kista grundskola presentera sitt vinnande bidrag i tävlingen We can make IT. Målet med tävlingen är att öka ungdomars intresse för demokrati och att förändra bilden av vad IT kan användas till. Tävlingen är ett samarbetsprojekt mellan skola och näringsliv och presenteras under Järvaveckan.

Projektet har pågått under sex månader och har bestått av att eleverna, som en del av undervisningen, arbetat fram förslag på digitala lösningar till problem som de involverade företagen presenterat. I detta har ingått ett antal föreläsningar och diskussioner mellan eleverna och företagen. Vid finalen bedömde en jury, bestående av socialdemokraternas kommunalråd i opposition i Nacka, Khashayar Farmanbar samt representanter från IFS, IBM och Tieto, bidragen.

Det vinnande bidraget är ett interaktivt datorspel som utspelas i en dystopisk framtid där ingen är intresserad av politik. Spelet visar hur fel allt kan bli när ingen engagerar sig och hur det påverkar demokratin. Spelet bygger på interaktion mellan spelarna, i likhet med exempelvis datorspelet The Sims.

–        Det vinnande bidraget visar hur man på ett intressant sätt kan använda IT för att engagera och motivera människor att ta ställning i frågor som till vardags upplevs tråkiga. Eleverna har tillsammans med företagen arbetat fram ett spel som vi tror kan få fler att vilja både förstå sin egen möjlighet att påverka samhället vi lever i samtidigt som politiken bli mer tillgänglig, säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

Rapporten IT-kompetensbristen från IT&Telekomföretagen visar att den svenska IT-branschen av akut brist på teknisk spetskompetens. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer med IT- eller digital kompetens befaras till år 2022 om inte särskilda insatser görs. Projetet We can make IT är en del i arbetet med att göra IT attraktivt för fler.

På plats finns förutom elever som tagit fram det vinnande bidraget representanter från IT&Telekomföretagen, IFS, IBM samt lärare från Kistaskolan.

Var: Kompetensföretagens tält, E13

När: Onsdag den 13 juni kl. 16:00-16:45.

Agenda:

  • Välkomna
  • Det vinnande bidraget presenteras av eleverna från Kista grundskola
  • Lärare beskriver vikten av projektet
  • Avslutande frågor

Tid