Webbinarie

Så skapar vi ökad samhällsnytta – digitala sektorn redo att bidra

Välkommen till ett webbinarium där IT&Telekomföretagens nya rapport ”Leverantörer av samhällsnytta” presenteras. Rapporten bygger på en analys av samspelet mellan IT- och telekombranschen och den offentliga marknaden och syftar till att lyfta åtgärder som är både möjliga och önskvärda att vidta i närtid för att utveckla samspelet och förutsättningarna på marknaden.

Under coronakrisen har vikten av ett gott samspel med marknadens aktörer blivit än tydligare och den digitala omställningen inom offentlig sektor behöver fortsätta. Tillsammans kan vi skapa effektiva och hållbara lösningar för välfärden och den offentliga förvaltningen där sektorns innovationskraft och leveransförmåga tas tillvara.

Under webbinariet presenterar Frida Faxborn, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen rapporten följt av föredrag av inbjudna gästföreläsare och panelsamtal.

PROGRAM:
– Presentation av rapportens slutsatser – Frida Faxborn, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen
– Så kan den offentliga affären attrahera rätt leverantörer – David Fridner, doktorand i företagsekonomi, Stockholms universitet
– Hur SKL Kommentus Inköpscentral arbetar för att öka sin kundattraktivitet – Ted Stalte, Ansvarig för bransch- och leverantörsrelationer, SKL Kommentus Inköpscentral
– Panelsamtal kring rapportens slutsatser – modererat av Åsa Zetterberg

I panelen deltar:

Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
Heléne Blomqvist, Upphandlare, Upphandlingsenheten Kommunledningsförvaltningen, Växjö kommun
Torbjörn Frank, Affärsansvarig offentlig sektor, Hypergene
Camilla Storm, Senior anbudschef, BXO Solutions AB

Datum: 
30 september
Tid: 13:00-14:00
Plats: Teams, länk mejlas ut i närmare anslutning till mötet

Observera att anmälan är stängd. Vill du delta, kontakta nicole.vianna@itot.se

Tillfällen