Seminarium

Mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa – MVTe 2020

Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa, MVTe, är en arena där kommunal vård, omsorg och socialtjänst kan möta aktörer och innovatörer i branschen. Vi vill stimulera innovativ utveckling av kvalitet och effektivitet i omsorgen med hjälp av en ökad användning av välfärdsteknologi och e-hälsa.Konferensen och mässan erbjuder konkret information och möjlighet att dela erfarenheter med kollegor från hela Sverige.

På MVTe samlas de som arbetar med utveckling av kommunal vård och omsorg. Många arbetar som chefer, undersköterskor, verksamhetsutvecklare, socionomer, IT-ansvariga, jurister, politiker med flera.

Konferensen är uppdelad i sex spår

  1. Omvärld och trender: erfarenheter och spaningar vi kan dra lärdom av
  2. Strategier och samverkan: från nationell nivå till enskild verksamhet
  3. Värde och Mätning: metoder och verktyg för att göra rätt prioriteringar
  4. Attraktiv arbetsgivare: kompetensförsörjning och kvalité som gynnar alla
  5. Från pilot till införande: så tar vi tillvara på resultat och implementerar dem
  6. Hur skapar vi gemensamt fastigheter för hela livet?

Tillfällen

Plats

Kistamässan
Arne Beurlings Torg 5