Rådsmöte

Möte Telekområdet

Telekområdet diskuterar bland annat hinder för bredbandsutbyggnad, förutsättningar för sund konkurrens, kundernas förtroende för branschen, säkerhet, 5G och förutsättningar för digitaliseringen av Sverige.

Under 2019 ligger fokus särskilt på att skapa bättre förutsättningar för utbyggnad av den digitala infrastrukturen, öka förtroendet för branschen och de tjänster som den levererar. Dessutom är ett fokusområde under året att ta fram bättre regelverk som bidrar till utveckling och innovation.


Telekområdet

På Telekområdets möten diskuteras exempelvis datalagring, förutsättningar för sund konkurrens, kundernas förtroende för branschen, 5G, hinder för bredbandsutbyggnad och förutsättningar för digitaliseringen av Sverige.

Klicka här för att läsa mer om hur rådet arbetar och vilka företag som är medlemmar.

Tillfällen

Plats

Sturegatan 11 

Kontaktperson