Rådsmöte

Möte IT-kompetensrådet

IT-kompetensrådets är ett diskussions- och beslutsforum som har till uppgift att identifiera och sprida information kring vilka sorters IT-kompetens som långsiktigt kommer att behövas.

Agenda för rådets möte den 25 september

• Framtagande av rekommendation rörande särskild kompetenssatsning, på uppdrag av årsmöte och  IT&Telekomföretagens styrelse.
• Besök av Smart Coding och Changers Hub/orten.io.
• Diskussion kring utveckling av Digital Skills and Jobs Sweden, med besök av projektledaren Robin Wetter, Fores.
• Avrapportering rörande nystart av Womentor, Study Friday och regeringsuppdrag kring kartläggning av digital spetskompetens

 

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i rådets arbete? Kontakta Fredrik von Essen som leder IT-kompetensrådet.

Tid

  

Plats

Sturegatan 11