Rådsmöte

Möte IT-kompetensrådet

IT-kompetensrådets är ett diskussions- och beslutsforum som har till uppgift att identifiera och sprida information kring vilka sorters IT-kompetens som långsiktigt kommer att behövas.

IT-kompetensrådets fokus:
Sprida kunskapen om det enorma behov av kompetens som den digitala sektorn har, med ett befarat underskott på 70 000 personer år 2022.

Verka för att regeringen tillsätter en fortbildningskommission för livslångt lärande.

Säkra att regeringen genomför den nationella strategin för skolans digitalisering, främst genom kompetenshöjande insatser för lärare och rektorer.

Verka för att Sverige blir en verkligt talangattraherande nation för internationella IT-experter.

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i rådets arbete? Kontakta Fredrik von Essen som leder IT-kompetensrådet.

Tillfällen

Plats

Sturegatan 11