Rådsmöte

Möte IT-kompetensrådet

IT-kompetensrådets är ett diskussions- och beslutsforum som har till uppgift att identifiera och sprida information kring vilka sorters IT-kompetens som långsiktigt kommer att behövas.

 

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i rådets arbete? Kontakta Fredrik von Essen som leder IT-kompetensrådet.

Tillfällen

  

  

Plats

Sturegatan 11