Rådsmöte

Möte IT-kompetensrådet

IT-kompetensrådets är ett diskussions- och beslutsforum som har till uppgift att identifiera och sprida information kring vilka sorters IT-kompetens som långsiktigt kommer att behövas.

IT-kompetensrådets fokus 2019:

En ökad andel ungdomar under 25 år (både killar och tjejer) ska kunna identifiera sig med digitala spetsyrken som tänkbara framtidsval.

Formerna för samverkan mellan IT-bolag, i synnerhet medelstora och växande, och lärosäten ska ha utvecklats.

Ett antal tydliga vägar för hur yrkesverksamma, både inom IT-branschen och utanför, ska kunna utveckla sin IT-kompetens ska ha identifierats och kommunicerats.

Konkreta steg ska ha tagit för att dels underlätta utrikesfödda IT-experters inträde på den svenska arbetsmarknaden, dels lyfta Sveriges rykte som attraktiv nation för internationella talanger.

Rådets februarimöte gästas av :
Hanna Forsberg och Tilsith Lacouture, SKL redogör för regeringens handlingsplan för skolans digitalisering.
Jannie Jeppesen, Swedish Edtech Industry berättar om satsningar för öka lärares och rektorers kompetens.

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i rådets arbete? Kontakta Fredrik von Essen som leder IT-kompetensrådet.

Tillfällen

  

  

Plats

Sturegatan 11