Rådsmöte

Möte IT-kompetensrådet

IT-kompetensrådets är ett diskussions- och beslutsforum som har till uppgift att identifiera och sprida information kring vilka sorters IT-kompetens som långsiktigt kommer att behövas.

IT-kompetensrådets fokus 2019:

En ökad andel ungdomar under 25 år (både killar och tjejer) ska kunna identifiera sig med digitala spetsyrken som tänkbara framtidsval.

Formerna för samverkan mellan IT-bolag, i synnerhet medelstora och växande, och lärosäten ska ha utvecklats.

Ett antal tydliga vägar för hur yrkesverksamma, både inom IT-branschen och utanför, ska kunna utveckla sin IT-kompetens ska ha identifierats och kommunicerats.

Konkreta steg ska ha tagit för att dels underlätta utrikesfödda IT-experters inträde på den svenska arbetsmarknaden, dels lyfta Sveriges rykte som attraktiv nation för internationella talanger.

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i rådets arbete? Kontakta Fredrik von Essen som leder IT-kompetensrådet.

Tillfällen

  

  

Plats

Sturegatan 11