Rådsmöte

Möte i Telekområdet

På Telekområdets möten diskuteras exempelvis datalagring, förutsättningar för sund konkurrens, kundernas förtroende för branschen, 5G, hinder för bredbandsutbyggnad och förutsättningar för digitaliseringen av Sverige. Under 2018 ligger fokus särskilt på att stärka den fria konkurrensen.

Gäster den 19 april:
Niclas Hallstedt, VD Colt Technology Services, presenterar verksamheten och aktuella frågor för bolaget och
Annelie Roswall Ljunggren, statssekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi (S), berättar om regeringens initiativ inom digitaliseringsområdet.

Tillfällen

Plats

Sveavägen 9 

Kontaktperson