Rådsmöte

Möte i Telekområdet

På Telekområdets möten diskuteras exempelvis datalagring, förutsättningar för sund konkurrens, kundernas förtroende för branschen, 5G, hinder för bredbandsutbyggnad och förutsättningar för digitaliseringen av Sverige. Under 2018 ligger fokus särskilt på att stärka den fria konkurrensen.

Tillfällen

Kontaktperson