Rådsmöte

Möte i Rådet för Välfärdsteknologi

Rådet för Välfärdsteknologi samlar våra medlemmar som är intresserade av frågor kring välfärdsteknologi och offentlig marknad.

Stad: Stockholm
Datum: 21 februari 09:30 – 12:00
Plats: IT&Telekomföretagen, Sturegatan 11, Stockholm

Den 21 februari håller rådet två möten. Vänligen anmäl er till båda tillfällena om ni önskar delta hela dagen.

Kl 9.30 – 12.00 Kommunförbundet Stockholms Län, Storsthlm och Stockholms läns landsting, SLL berättar om arbetet kring digitala integrationer som en nyckel till bättre service för invånare.

Kl 13.30 – 16.00 Hans Sundström, Kammarkollegiet, Evelina Emanuelsson, SKL Kommentus och Mattias Ljungkvist Upphandlingsmyndigheten berättar om Dynamiska inköpssystem, DIS – vad är det och hur kan de användas.

 

Är du och ditt företag intresserade av att delta kontakta gärna Lars Lundberg.

Tillfällen

Plats

Sturegatan 11
Stockholm 

Kontaktperson