Rådsmöte

Möte i Rådet för Välfärdsteknologi: Affärsmodeller i praktiken

Rådet för Välfärdsteknologi samlar våra medlemmar som är intresserade av frågor kring välfärdsteknologi och offentlig marknad.

Rådet riktar sig till företag som är intresserade av frågor som rör IT-tjänster för vård och omsorg och andra välfärdslösningar, inklusive upphandling av sådana tjänster. Syftet är framförallt erfarenhets- och kunskapsutbyte och att ge oss ännu bättre möjlighet att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning i frågorna är väl förankrat.

Rådsmöte den 14 januari 

Är det möjligt att bryta traditioner och gamla mönster vid upphandling!? Det finns nya initiativ som bryter upp och förändrar i en traditionstyngd upphandlingsmiljö.

  • Företaget Roche visar på hur man i Västerbotten utmanar traditionella modeller.
  • SKRs Upphandlarnätverk beskriver hur de resonerar kring upphandling och affärsmodeller

Välkomna!

Är du och ditt företag intresserade av att delta kontakta anmäl dig direkt till Lars Lundberg.

Tillfällen

Plats

Sturegatan11
Stockholm