Rådsmöte

Möte i Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet arbetar aktivt både för att visa på branschen som möjliggörare av hållbar utveckling av hela samhället, och för att utveckla branschens eget hållbarhetsarbete i positiv riktning, med ambitionen att vara hela IT- och telekombranschens samlade röst på hållbarhetsområdet.

 

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i rådets arbete? Kontakta Henrik Edin som leder Hållbarhetsrådet.

Tillfällen

Plats

Telenor
Katarinavägen
Stockholm 

Kontaktperson